Apel selectie 2023

Apel Selectie Nr. 4 FEADER

Documente beneficiari Masura M2:

Anexa 2.1 Studiul de Fezabilitate – Proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate – Anexa B-5

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate – Anexa C-3

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate HG907-5

Anexa 3 – Model Contract de Finantare sM6.4-3

Anexa 5.13 – Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private-3

Anexa 6.1 – Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica-3

Anexa 6.2 – Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis-3

Anexa 6.3 – Declaratia neincadrare in firme in dificultate-3

Anexa 6.4 – Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02-3

Cerere de Finantare M2.-6A-CM-HG907-3

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

E.-G.3.2.L-Criterii Selectie-M2.6A

Fisa de evaluare generala-E.G.1.2.L-M2.-6A

Fisa Masurii M-2-6A

Ghidul Solicitantului M-2-.-6A-SDL-2014-2020 TRANZITIE-3

Lista Coduri CAEN-Masura-M2-6A-1

Metodologie de verificare E.G.1.2.L-M2.-6A

Metodologie punctaj criterii de selectie M-2

Apel Selectie Nr. 1 FEADER

Documente beneficiari Masura M1:

Anexa 2 Studiul de fezabilitate conform HG907 – 2016-1

Anexa 4 Recomandari analiza cost-beneficiu

Anexa 5 Contract de Finantare

Anexa 7 Rezultate finale recensamant populatie 2011

Anexa 10 Model Hotarare Consiliu Local privind implementare proiect

Cerere de finantare

Declaratie angajament

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Fisa masurii M1 – 6B

G.E1. 2L Fisa de evaluare generala a proiectului M1/6B

G.E3. 2L Fisa criteriilor de selectie M1/6B

Ghidul solicitantului M1/6B – SDL 2014 – 2020 Tranzitie

Documente beneficiari Masura M2:

Anexa 2.1 Studiul de fezabilitate – Proiectii financiare si Indicatori financiari

Anexa 2 Studiul de fezabilitate – Anexa B

Anexa 2 Studiul de fezabilitate – Anexa C

Anexa 2 Studiul de fezabilitate – HG 907

Anexa 3 Model Contract de Finantare SM6.4

Anexa 5.13 Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate 

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Cerere de Finantare M2. 6A-CM-HG907

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Fisa Masurii M2

G.E.1.2L – Fisa de evaluare generala M2. 6A

GE3.2L- Criterii Selectie M2.6A

Ghidul Solicitantului M 2 . 6A – SDL 2014 – 2020 TRANZITIE

Lista codurilor caen eligibile pentru finantare

Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Metodologie de verificare Masura M2

Documente beneficiari Masura M3:

Anexa 2.2 Studiul de fezabilitate conform HG907 – 2016-1-1

ANGAJAMENT-MENTENANTA-1

ANGAJAMENT-MENTENANTA-2

Cerere de finantare 4.1 pentru GAL

Coeficienti Productie Standard 2013 aplicabil de la 01 ianuarie 2018-1

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Declaratie raportare plati GAL 2

Fisa Masurii M3

Fisa verificare teren

G.E. 3.1, L -Fisa de Verificare eligibilitate

GE 3 2L – Fisa Criteriilor de Selectie M3.3A

Ghidul Solicitantului M 3 – Tranzitie

Matrice de verificare a viabilitatii proiectului pentru Anexa B -2-2

Matrice de verificare a viabilitatii proiectului pentru Anexa C -2-3

Metodologie verificare E.G.1.2L

Apel selectie nr 1 EURI

Anexa 2.1 STUDIUL de FEZABILITATE Proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE ANEXA B

Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE Anexa C

Anexa 2 STUDIUL de FEZABILITATE HG907

Anexa 3 – Model Contract de Finantare sM6.4

Anexa 5.13 Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate 

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

Anunt Selectie EURI

Cerere de Finantare M2. 6A-CM-HG907

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Fisa Masurii M2

G.E.1.2L – Fisa de evaluare generala M2. 6A

GE3.2L- Criterii Selectie M2.6A

Ghidul Solicitantului M 2 . 6A – SDL 2014 – 2020 TRANZITIE

Lista codurilor caen eligibile pentru finantare

Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Metodologie de verificare Masura M2