Despre GAL

 

Teritoriul GAL “Consortiul Valea Cilnaului-Buzau”  este situat in zona central-estica a judetului Buzau, regiunea de dezvoltare 2 Sud-Est Muntenia si reprezinta o zona rurala in totalitate, fiind alcatuit din 9 comune, in componenta carora se regasesc 38 de sate. Localităţile din cadrul sau: Blajani, Cochirleanca, Murgesti, Posta Cilnau, Racoviteni, Robeasca, Sageata,Vadu Pasii si Zarnesti sunt dispuse pe vaile raurilor Calnau si Buzau, de la poalele estice ale Subcarpatilor Curburii in partea de vest, pana in Campia Baraganului de Nord sau a Ramnicului, întinzându-se până în vecinatatea municipiulul Buzau si la limita estica cu judetul Braila. În partea de nord, teritoriul are graniţă cu comunele Margaritesti si Pardosi,in est cu comunele Grebanu, Ziduri, Balaceanu si limita administrativa a judeţului Braila, în sud se învecinează cu comunele Tintesti,Galbinasi, Cilibia si C.A.Rosetti,iar în vest cu Municipiul Buzau si comunele Maracineni, Sapoca, Cernatesti si Beceni.

Suprafață totală a teritoriului este de 534,18 kmp, iar numărul locuitorilor este de 35.425 de persoane, având o densitate de 66,32 loc./kmp.
Căi de comunicații -Teritoriul GAL este impartit in doua de la S la NE de D.N.2 E.85 Buzau – Ramnicu Sarat, artera de comunicatie importanta, ce face legatura intre Muntenia si Moldova. Alte retele rutiere de comunicatie importante sunt D.J.220, ce face legatura de la sud la nord pe Valea Raului Calnau, D.J.215A , D.J.203K, precum si o retea de drumuri comunale partial modernizate, cum ar fi D.C.120. Infrastructura de transport feroviar este reprezentata in teritoriu de Linia CFR 500, acesta fiind una dintre marile artere feroviare ce ajung in nordul tarii.

 

COMUNA RACOVITENI

Comuna se află în nordul județului, în zona Subcarpaților de Curbură, pe cursul superior al râului Câlnău. Prin extremitatea sa estică, printr-o zonă fără localități, trece șoseaua națională DN2, care leagă Buzăul de Râmnicu Sărat, dar principala cale de comunicație a comunei o constituie șoseaua județeană DJ220, care urmează cursul Câlnăului, și o leagă spre sud de Zărnești și Poșta Câlnău, iar spre nord de Murgești. Suprafața comunei este de 33.01 Km 2, iar numărul locuitorilor de 1424.

COMUNA ROBEASCA

Comuna se află în estul județului, la limita cu județul Brăila, pe malul stâng al râului Buzău. Ea este străbătută de șoseaua județeană DJ203K, un drum județean important, cu două segmente, din care Robeasca se află pe cel estic, de câmpie, care o leagă spre vest de-a lungul malului stâng al Buzăului de Vadu Pașii (DN2) și mai departe de Buzău, și spre est de Jirlău. Suprafața comunei este de 26.20 Km2, iar numărul locuitorilor de 1124.

COMUNA MURGESTI

Comuna se află în nordul județului, în zona Subcarpaților de Curbură, pe cursul superior al Câlnăului. Ea este traversată de șoseaua județeană DJ203A, care o leagă spre est de Râmnicu Sărat, iar spre vest de Mărgăritești în susul râului Câlnău și, peste niște dealuri, de Beceni, în valea Slănicului. La Murgești, din acest drum se ramifică șoseaua județeană DJ220, care leagă comuna în josul Câlnăului de Zărnești și Poșta Câlnău. Suprafața comunei este de 29.42Km2, iar numărul locuitorilor de 966.

COMUNA BLĂJANI

Comuna Blăjani este situată în partea centrală a județului Buzău, la 25 km de orașul reședință de județ cu același nume, singura formă de relief fiind cea deluroasă. Suprafața comunei este de 2.280 ha, iar numărul populației de 1251 locuitori.
Localități componente : Blăjani și Sorești.

 

COMUNA COCHIRLEANCA
www.comuna cochirleanca.ro

Comuna Cochirleanca este situată la 27 km de Municipiul Buzău, în partea de est a județului Buzău. Localitatea a fost atestată documentar în anul 1820 sub denumirea de Găgeanul. Suprafața comunei este de 7.803 ha, avînd un număr 5.832 locuitori.
Localități componente: Cochirleanca, Boboc, Roșioru, Gara Boboc și Târlele.

 

COMUNA POȘTA CÎLNĂU
www.comunapostacilnau.ro

Comuna Poșta Cîlnău este situată la 7 km de Municipiul Buzău, de o parte și de alta adrumului european E85, ceea ce conferă pe viitor mari posibilități de atragerea investitorilor și dezvoltare socio-economică. Comuna reprezintă poarta de deschidere a zonei economice Valea Cîlnăului, pe partea stîngă a drumului european E85. Are un relief de deal-șes,fiind așezată la poalele dealurilor Blăjanilor și Budei, la contactul Subcarpaților de curbură cu Cîmpia Rîmnicului.
Suprafața comunei este de 8.114 ha, iar numărul locuitorilor de 5.829.
Localitățile componente ale Comunei Poșta Cîlnău sunt: Aliceni, Coconari, Poșta Cîlnău, Sudiți,Potîrnichești și Zilișteanca.

 

COMUNA SĂGEATA
www.comunasageata.ro

Comuna Săgeata – este situată pe malul stîng al Rîului Buzău, pe cursul inferior al acestuia. Comuna se află situată la o distanță de 20 km de Municipiul Buzău. Teritoriul comunei este situat în totalitate în zona de cîmpie. Suprafața comunei este de 10.218ha,fiind cea mai mare comuna din teritoriu, iar numărul locuitorilor este de 5.338.
Localitățile componente ale Comunei Săgeata sunt: Banița, Beilic, Bordușani, Dâmbroca, Găvănești, Movilițași Săgeata.

 

COMUNA VADU PAȘII
www.comunavadupasii.ro

Comuna Vadu Pașii – este situată la 2 km de Municipiul Buzău, pepartea stînga a rîului cu același nume. Se află așezată la contactul Cîmpiei Buzăului cu Cîmpia Rîmnicului, în partea de sud-vest a acesteia. Relieful comunei este format înproporție de 90% din ses, iar restul de 10% din lunca Buzăului. Ca întindere, ocupă o suprafață de 8.320 ha, în timp ce numărul locuitorilor este de 9.098,ocupînd primul loc în teritoriu.
Localitățile componente ale Comunei Vadu Pașii: Băjani, Gura Cîlnău,Focșanei, Scurtești, Stîncești, Vadu Pașii.

 

COMUNA ZĂRNEȘTI
www.primariazarnesti.judet-buzau.ro

Comuna Zărnești este situată pe Valea Rîului Cîlnău, la 2 km de drumul european E85, într-o zonă cu un cadru natural deosebit, satele fiind așezate pe o parte și pe alta ale Cîlnăului, pe o distanță de aproape 15 km.Din punct de vedere al reliefului, 53% din suprafața sa este în zona colinară și 47% în zona de cîmpie. Distanța pînă la Municipiul Buzău este de 20 km.
Suprafața comunei este de 7.810 ha, iar populația este de 5.457 locuitori. Se învecinează în partea nordică cu comuna Beceni, la est cu comunele Racovițeni și Greabănu, la sud-est cu comuna Ziduri, la sud-vest cu comuna Poșta Cîlnău, iar la vest cu comuna Blăjani.