Notificari AFIR

 

Formularul C 3.2.2.1L – Notificare privind modificarea Acordului-cadru de finanțare

C3.3.7 NOTIFICARE DE ACCEPTARE A MODIFICĂRILOR PRIN ACT ADIŢIONAL

Nota de aprobare modificare SDL

Notificare bonusare GAL

Notificare Consortiul pt. Dezv. Microreg. Valea Cilnaului-Buzau

Nota de aprobare modificare SDL